Алгоритмы анализа графов, домашнее задание 2 (shortest paths / mst / dsu)

Started at: 28.02.2019 12:00:32 MSK
Duration: 24.17:00
Will finish at: 25.03.2019 05:00:32 MSK
State: RUNNING 10530/35580
Last success: 6.12:47:48, team su_19_10 - Антон Клещин (344), problem D
Last submission: 7.03:49:14, team su_19_10 - Антон Клещин (344), problem I
Last updated: 07.03.2019 22:43:41

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
su_19_02Вячеслав Бушев (371)+1
18:19
+10
18:21
+
1.05:16
+
18:07
+12
3.08:15
+1
18:10
+6
3.12:15
+4
5.12:08
+34
4.15:00
96801
su_19_16Володин Вадим (371)+3
3.01:11
+
3.02:02
+2
3.02:13
+3
3.04:07
+2
3.07:44
+1
3.07:59
+21
3.11:49
..73202
su_19_11Екатерина Леденева (343)+
3.07:16
+
1.09:45
+
2.07:46
+2
3.06:36
+1
5.07:23
+1
1.13:04
...6403
su_19_10Антон Клещин (344)+1
2.12:53
+
2.13:10
+
2.14:03
+2
2.15:19
.+1
1.09:44
.5404
su_19_17Пономарёва Наталья (343)+3
1.01:48
+
1.02:06
+1
1.02:33
+1
4.11:09
.+2
1.08:27
...5705
su_19_09Никита Мишин (371)+3
2.05:13
+2
2.06:42
+
2.10:13
+8
5.06:18
.+
2.11:25
...51306
su_19_19Немчинов Егор (371)+
6.00:28
+
6.01:21
+
6.01:42
.+1
6.03:28
...4107
su_19_20Турсунова Мунира (371)+
1.13:04
+
1.13:35
+1
3.13:30
+6
3.14:47
.....4708
su_19_03Владимир Мальцев (371)+3
2:17
+2
7:27
..+5
6:39
....31009
su_19_08Ильяс Ишбаев (342).+
5.03:36
...+
5.03:34
...2010
su_19_22Егор Зайнуллин (344)+2
6.08:58
........12011
 Submits262412342415291166241  
 Accepted1010874821151  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh